Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat

TERMENE ȘI TARIFE

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

a) importul produselor din tutun
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 26000 lei22

 

b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 26000 lei22

 

c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 26000 lei22

 

d) comercializarea angro a produselor din tutun
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 26000 lei22

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

 • a) importul produselor din tutun;
 • b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun;
 • d) comercializarea angro a produselor din tutun.

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
5 zile lucrătoaree gratuit 585 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

 • a) importul produselor din tutun;
 • b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun;
 • d) comercializarea angro a produselor din tutun.
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
10 zile lucrătoaree gratuit 585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

 • a) importul produselor din tutun;
 • b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun;
 • d) comercializarea angro a produselor din tutun.
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
5 zile lucrătoaree gratuit 585 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

 • a) importul produselor din tutun;
 • b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat;
 • c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun;
 • d) comercializarea angro a produselor din tutun.
Termen Tarif Taxa de licențiere Locul prestării
3 zile lucrătoaree gratuit 585 lei25

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari și Hotărârea Guvernului nr.815/2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online