Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat

DOCUMENTE NECESARE

a. Importul produselor din tutun

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei:

  • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului, în care se va desfăşura activitatea licenţiată.
  • Copia de pe contractul de import al produselor din tutun (pentru licenţierea importului produselor din tutun).
  • Lista produselor de tutun supuse comercializării.
  • Pentru fiecare marcă de produse din tutun – o copie de pe contractual de distribuţie şi comercializare sau confirmarea de acordare a dreptului de distribuţie şi comercializare, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat (pentru licenţierea importului produselor din tutun).

b. Importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei:

  • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului, în care se va desfăşura activitatea licenţiată.

c. Fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei:

  • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului, în care se va desfăşura activitatea licenţiată.
  • Lista produselor de tutun supuse comercializării.

d. Comercializarea angro a produselor din tutun

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei:

  • Copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului, în care se va desfăşura activitatea licenţiată.*
  • Lista produselor de tutun supuse comercializării.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic).


*Documentele, care se verifică în baza ghişeului unic.

Programare
online