Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase si neferoase, de baterii și acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

  1. Dovada dreptului de proprietate sau locaţiune asupra imobilului (suprafeţe utilate, încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase) unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
  2. Copia permisului de exercitare eliberat persoanei responsabile care activează în domeniul securităţii industriale (pentru prelucrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată);
  3. Lista tehnicii, utilajului şi mecanismelor specializate de care dispune agentul economic cu drept de proprietate şi/sau locaţiune.

Comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora se va efectua de agenţii economici cîştigători ai concursului, în modul stabilit de Guvern.


Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic)


* Documentele verificate prin procedura ghişeului unic

Programare
online