Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

 1. Transportarea materialelor explozive cu mijloace de transport speciale, marcate în modul stabilit,  în prezenţa unui însoţitor, specialist în domeniu, desemnat de conducerea unităţii şi instruit în problema modului de transportare, a nocivităţii produselor, a măsurilor ce urmează a fi luate în caz de deteriorare a ambalajelor, de avarie etc.
 2. Respectarea normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
 3. Dispunerea de cadre calificate şi atestate în domeniul securității industriale.

Temeiul legal: 

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online