Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

DOCUMENTE NECESARE

 • Copia actului ce confirmă dreptul de proprietate sau a contractului de locaţiune a încăperilor, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
 • Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online