Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice și focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

 1. Dispunerea de spaţii destinate proiectării, experimentării, producerii, asamblării, depozitării sau, după caz, destinate comercializării articolelor pirotehnice, controlate cu întocmirea procesului-verbal de control de rigoare de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
 2. Dispunerea de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător condiţiilor stabilite în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.44-XIV din 4 iunie 1998, sau are încheiat contract de prestare a serviciilor de transport cu o persoană care dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase.
 3. Dispunerea de cel puțin un angajat care deține carnet de pirotehnician autorizat.
 4. Angajarea persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu au antecedente penale.
 5. Respectarea normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.

Temeiul legal:

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online