Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice și focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

 • Copia de pe procesul-verbal de control pentru spațiile de producere, asamblare, depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice, eliberat de organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
 • Copia de pe carnetul de pirotehnician autorizat pentru cel puțin un angajat.
 • Copia diplomei de studii în domeniul pirotehniei (pentru producerea şi asamblarea articolelor pirotehnice).
 • Copia certificatului de acreditare a laboratorului de încercări ale articolelor pirotehnice sau de pe contractul de prestare a serviciilor încheiat cu un laborator de încercări acreditat (pentru producerea şi asamblarea articolelor pirotehnice).

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online