Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii autorizaţiei

TERMENE ȘI TARIFE

Autorizația Termen Tarif Locul prestării
la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr (valabilă 30 zile) 5 zile lucrătoaree gratuit CM Chişinău 2
individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dubla destinație) 30 zile calendaristicee gratuit CM Chişinău 2
individuală de import al mărfurilor strategice (cu dubla destinație) 30 zile calendaristicee gratuit CM Chişinău 2
individuală de export al mărfurilor strategice (cu dubla destinație) 30 zile calendaristicee gratuit CM Chişinău 2
individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dubla destinație) 30 zile calendaristicee gratuit CM Chişinău 2

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online