Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării certificatului utilizatorului final, certificatului internațional de import, certificatului de verificare a livrării

DOCUMENTE NECESARE

Certificatul utilizatorului final

Descrierea serviciului

Serviciul garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinaţiei stipulate în autorizaţia de export, reexport sau import, eliberată de organizaţia respectivă din Republica Moldova sau de peste hotare, implicată în controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

 • copia documentului care certifică înregistrarea solicitantului ca agent economic;
 • copia licenţei de activitate (dacă domeniul de activitate implică licenţierea);
 • documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor, opţional, codul mărfii respective, conform Nomenclatorului;
 • copia contractului încheiat cu compania străină care exportă mărfurile.

Certificatul internațional de import

Descrierea serviciului

Serviciul certifică faptul că importatorul dispune de autorizaţie de import al mărfurilor strategice şi care urmează a fi prezentat instituţiilor de stat ce efectuează controlul exportului de mărfuri strategice, din cadrul ţării din care mărfurile strategice sînt exportate

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • copia documentului care certifică înregistrarea solicitantului ca agent economic;
 • copia licenţei de activitate (dacă domeniul de activitate implică licenţierea);
 • documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor, opţional, codul mărfii respective, conform Nomenclatorului;
 • copia contractului încheiat cu compania străină care exportă mărfurile.

Certificatul de verificare a livrării

Descrierea serviciului

Serviciul certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizaţie, au fost legal importate pe teritoriul vamal al ţării importatoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • copia documentului care certifică înregistrarea solicitantului ca agent economic;
 • copia licenţei de activitate (dacă domeniul de activitate implică licenţierea);
 • documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor, opţional, codul mărfii respective, conform Nomenclatorului;
 • copia contractului încheiat cu compania străină care exportă mărfurile;
 • documentele vamale asupra mărfurilor importate.
Programare
online