Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

  • confirmarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ depuse la autoritatea administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura activitatea turistică;
  • schiţa privind amplasarea structurii de primire turistică, conform cerinţelor stabilite de Guvern;              
  • structura,amplasarea şi nominalizarea camerelor,respectiv a spaţiilor de servire a mesei, conform cerinţelor stabilite de Guvern; 
  • fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii, conform modelului stabilit de Guvern;
  • schema de încadrare a personalului;
  • copia  diplomei de studii superioare de licență/masterat în domeniul turismului sau o copie a certificatului de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională.
Programare
online