Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Servicii electronice

Persoane juridice

Bunuri imobile

Opțiuni

mun. Chișinău

Ghidul utilizatorului

Serviciul accesibil din 01.02.2023

alte localități

Ghidul utilizatorului

Cu autentificare
(prin MPass)
Fără autentificare Fără autentificare
Identificarea automată a solicitantului      
Autocompletarea datelor cu caracter personal      
Mai multe opțiuni de căutare a bunului imobil (imobilele mele)      
Încărcarea documentelor confirmative      
Verificarea automată a împuternicirii în MPower      
Notificarea solcitantului prin MNotify      
Semnarea electronică a cererii      
Recepționarea documentelor în format electronic în MCabinet    *  
Recepționarea documentelor la adresa solicitată prin MDelivery      
Recepționarea documentelor la ghișeu      
 
Comandă

mun. Chișinău

Comandă

alte localități

* În cazul deținerii semnăturii electronice de către solicitant

Servicii cadastrale disponibile online:

  • - Eliberarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile;
  • - Eliberarea certificatului privind valoarea bunului imobil;
  • - Eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile;
  • - Eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil (valoarea bunului imobil);
  • - Eliberarea planului cadastral pentru primul sector cadastral;
  • - Eliberarea planului cadastral pentru fiecare sector ulterior;
  • - Eliberarea planului cadastral al terenului cu/fără construcţie;
  • - Eliberarea planului încăperii izolate;
  • - Eliberarea planului locului de parcare.
Programare
online