Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări în Republica Moldova

TERMENE ȘI TARIFE

Identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări în Republica Moldova (verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor, precum și a autenticității documentelor de însoțire)

Termen Tarif Locul prestării
1 oră 400 lei
gratuit29

29Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 11 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

Programare
online