Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea plăcilor de înmatriculare

DOCUMENTE NECESARE

Categorii de solicitanți:

  • Proprietari de vehicule (persoane fizice/juridice)

Lista documentelor necesare:

  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • procura (după caz);
  • ștampila (pentru persoane juridice);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
Programare
online