Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea plăcilor ce conțin numere de înmatriculare cu simboluri solicitate

INFORMAȚII GENERALE

Serviciul prevede verificarea, comandarea, confecționarea, primirea, evidența şi eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu simboluri solicitate și se prestează în toate subdiviziunile teritoriale a DÎMT și CCA și în cadrul DÎV (str. Salcîmilor, 28 bir. 118).

Programare
online