Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP, VPPN), inclusiv a duplicatului acestuia

TERMENE ȘI TARIFE

1. În calitate de document de bază:

  1. pentru persoana fizică care, din considerente religioase, a refuzat numărul de identificare de stat (IDNP);
  2. pe numele moștenitorului legal care solicită în aceeași zi reînmatricularea pe altă persoană;
  3. în cazul exportului vehiculului din Republica Moldova.
Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresării 130 lei
gratuit30

 

2. Pe perioada confecționării certificatului de înmatriculare pentru vehicul sau pentru persoana juridică, în cazul vehiculelor care se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresării 80 lei
gratuit30

30Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 10 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online