Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Confecționarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi ce conțin simboluri solicitate

Confecționarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi ce conțin simboluri solicitate

Date generale:

Serviciul prevede verificarea, comandarea, confecționarea, primirea, evidența şi eliberarea plăcilor de înmatriculare cu simboluri solicitate și se prestează în toate subdiviziunile teritoriale a DÎMT și CCA și în cadrul DIÎMT (str. Salcîmilor, 28 bir. 118)

Categorii de solicitanți:

  • Persoane fizice și juridice.

Documente necesare:

  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoane împuternicite;
  • procura (după caz);
  • ștampila (pentru persoane juridice);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

PENTRU AUTOMOBILE

Combinație de litere
Combinație de cifre
Trei litere identice Altă combinație de litere solicitată Orice combinație de litere
Una cifră 9600 9120 5760
Două cifre, dintre care prima - zero 8640 8160 4800
Două cifre identice 8640 8160 4800
Două cifre, dintre care ultima - zero 8160 7680 4320
Altă combinație de două cifre 6240 5760 2400
Trei cifre, dintre care primele două - zerouri 7200 6720 3360
Trei cifre identice 7200 6720 33601
Trei cifre, dintre care ultimele două - zerouri 6720 6240 2880
Altă combinație de trei cifre solicitată 5760 5280 1920
Orice combinație de trei cifre 3840 3360 480

1 Tariful se aplică, de asemenea, la comanda plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele persoanelor juridice și fizice străine, exceptând corpul diplomatic acreditat în RM, cele ale persoanelor fără cetățenie (cu indicativ de înmatriculare H) și pentru vehiculele importate în țară provizoriu de către persoane fizice și juridice ale RM (cu indicativ de înmatriculare P), ce conțin orice combinație de patru cifre solicitată.

PENTRU REMORCI

Combinație de litere
Combinație de cifre
Trei litere identice Altă combinație de litere solicitată Orice combinație de litere
Una cifră 5400 5130 3240
Două cifre, dintre care prima - zero 4860 4590 2700
Două cifre identice 4860 4590 2700
Două cifre, dintre care ultima - zero 4590 4320 2430
Altă combinație de două cifre 3510 3240 1350
Trei cifre, dintre care primele două - zerouri 4050 3780 1890
Trei cifre identice 4050 3780 18901
Trei cifre, dintre care ultimele două - zerouri 3780 3510 1620
Altă combinație de trei cifre solicitată 3240 2970 1080
Orice combinație de trei cifre 2160 1890 270

1 Tariful se aplică, de asemenea, la comanda plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele persoanelor juridice și fizice străine, exceptând corpul diplomatic acreditat în RM, cele ale persoanelor fără cetățenie (cu indicativ de înmatriculare H) și pentru vehiculele importate în țară provizoriu de către persoane fizice și juridice ale RM (cu indicativ de înmatriculare P), ce conțin orice combinație de patru cifre solicitată.

PENTRU TRANSPORT MOTO

Combinație de litere
Combinație de cifre
Trei litere identice Altă combinație de litere solicitată Orice combinație de litere
Una cifră 5400 5130 3240
Două cifre, dintre care prima - zero 4860 4590 2700
Două cifre identice 4860 4590 2700
Două cifre, dintre care ultima - zero 4590 4320 2430
Altă combinație de două cifre 3510 3240 1350
Trei cifre, dintre care primele doua - zerouri 4050 3780 1890
Trei cifre identice 4050 3780 18901
Trei cifre, dintre care ultimele două - zerouri 3780 3510 1620
Altă combinație de trei cifre solicitată 3240 2970 1080
Orice combinație de trei cifre 2160 1890 270

1 Tariful se aplică, de asemenea, la comanda plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele persoanelor juridice și fizice străine, exceptând corpul diplomatic acreditat în RM, cele ale persoanelor fără cetățenie (cu indicativ de înmatriculare H) și pentru vehiculele importate în țară provizoriu de către persoane fizice și juridice ale RM (cu indicativ de înmatriculare P), ce conțin orice combinație de patru cifre solicitată.

Programare
online