Permis de conducere internațional

Permis de conducere internațional

Pentru perfectarea permisului de conducere internațional, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

  • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
  • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul adresării;
  • permisul de conducere naţional al Republicii Moldova, de model DL 2008 și DL 2015, cu statut valabil cu condiţia că asupra acestuia nu sunt aplicate restricţii;
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Notă: se admite perfectarea permisului de conducere internațional prin intermediul reprezentantului (în bază de procură).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42