Sari la conținutul principal

Programarea prealabilă

Depune contestație

Servicii

Persoane fizice

Înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului. Buletin de identitate. Pașaport. Cetățenie. Furnizarea informaţiei.

Conducători auto

Examinarea conducătorilor auto. Documentarea conducătorilor auto. Furnizarea informaţiei

Vehicule

Identificarea şi înmatricularea vehiculelor. Certificat de înmatriculare. Plăci de înmatriculare. Comodat, locațiune, leasing. Furnizarea informaţiei.

Persoane juridice

Înregistrarea de stat a unităților de drept.
Furnizarea informației din RSUD.
Licențierea și autorizarea.

Bunuri imobile

Înregistrarea, evaluarea. Lucrări cadastrale. Furnizarea informaţiei.
(Funcţiile preluate de IP Cadastrul Bunurilor Imobile)

Servicii electronice

Verificarea datelor personale. Comandarea adeverinţelor şi documentelor. Rezervarea numărului de înmatriculare. Comanda oficiului mobil.

Comandă Oficiul mobil (OM)


Oficiul mobil este dotat cu echipament tehnic, ce asigură prestarea serviciului (lor) la adresa de domiciliu/reşedinţă sau la locul aflării solicitantului, cu respectarea tuturor etapelor tehnologice stabilite.

Comandă online

Verifică disponibilitatea numărului de înmatriculare


“Verifică disponibilitatea numărului de înmatriculare” este un serviciu de acordare în regim online a informaţiei din Registrul de Stat al Transporturilor despre disponibilitatea numărului de înmatriculare.

Verifiсă

Call-centru 14-909


Apelând la numărul 14-909 de la un telefon mobil sau fix, orice cetăţean, aflat pe teritoriul RM, poate primi informaţii detaliate despre serviciile oferite de Agenția Servicii Publice, inclusiv cele prestate online sau să efectueze comanda prin telefon.

Pentru apelurile din străinătate e necesar să formaţi (+373-22) 25-7070.

Obţine informaţii despre vehicul online


„Informaţii despre vehicul” este un serviciu de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim online, în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru.

Obţine informaţia