Sari la conținutul principal

Misiune

Agenția are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență.

Domeniile de competenţă ale Agenţiei sunt următoarele:

 • tehnologia informației, evidența de stat și resursele informaționale de stat, inclusiv crearea, exploatarea și înregistrarea resurselor informaționale de stat, a sistemelor informaționale de stat, evidența de stat a populației, a mijloacelor de transport și a conducătorilor de autovehicule, precum şi producerea blanchetelor de strictă evidenţă şi a semnelor de stat;
 • înregistrarea de stat a actelor de stare civilă și posesia fondului arhivistic național;
 • crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile, altor sisteme informaționale şi registre de domeniu, executarea lucrărilor cadastrale şi celor de evaluare a bunurilor imobile, administrarea băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, efectuarea înregistrărilor de stat ale bunurilor imobile şi ale drepturilor asupra acestora;
 • reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, în conformitate cu legislația;
 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor și reprezentanțelor acestora și a persoanelor fizice - întreprinzători individuali;
 • alte domenii, atribuite prin lege în competența Agenției.

Registrele de stat

Sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat al Sistemului informaţional naţional este una din condiţiile de bază pentru consolidarea unei societăţi informaţionale. I.P. „Agenția Servicii Publice” - deţinător al resurselor informaţionale de bază (Registrul de stat al populației și Registrul de stat al unităților de drept).

Registrele informaţionale de stat și sistemele informaționale:

 • Registrul de stat al populației
 • Registrul de stat al unităților de drept
 • Registrul de stat al transporturilor
 • Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
 • SIA "Cadastrul bunurilor imobile"
 • SIA "Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor"