Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Certificate

Certificarea sistemelor de management al calităţii şi securităţii informaţiei

#
#a

Sistemul de management al calităţii


#a1
#a2

Sistemul de management al securităţii informaţiei


#a4
#a5

Sistemul de management anti-mită

 

Beneficiile certificării SMC, conform ISO 9001:2015:

 • creşterea credibilităţii şi a încrederii partenerilor de afaceri în serviciile şi produsele oferite;
 • îmbunătăţirea imaginii întreprinderii şi facilitarea accesului pe piaţa concurenţială, printr-o poziţionare avantajoasă;
 • atragerea investiţiilor;
 • conducerea activităţii întregii întreprinderi într-un mod planificat şi sistematic, conform principiilor managementului calităţii;
 • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor interne;
 • îmbunătăţirea performanţei produselor şi serviciilor livrate clienţilor;
 • creşterea satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora;
 • transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale întreprinderii.

Certificarea internaţională a SMSI, conform ISO/IEC 27001:2017, oferă încredere şi asigură încrederea clienţilor şi partenerilor întreprinderii, precum:

 • demonstrează că întreprinderea funcţionează în deplină conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
 • este o dovadă a faptului că toţi angajaţii sunt conştienţi şi respectă dispoziţiile politicii întreprinderii privind securitatea informaţiei;
 • politica şi procedurile privind securitatea, ce se referă la utilizarea datelor cu caracter personal sunt revizuite şi actualizate cu regularitate; asigură respectarea cu stricteţe a cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal nu numai în cadrul întreprinderii, dar şi în interacţiunea cu terţe părţi;
 • asigură confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea resurselor informaţionale ale întreprinderii;
 • oferă protecţia informaţiei împotriva accesului neautorizat.

Certificarea ISO 37001 permite agenţiei să implementeze controale care o ajută să prevină, să detecteze și să soluționeze cazurile de mită, precum și să promoveze o cultură etică de afaceri.

Beneficiile certificării ISO 37001:

 • Prevenirea, detectarea şi soluţionarea riscurilor de luare/dare de mita;
 • Recunoaşterea internaţională prin faptul că ISO este o autoritate recunoscută la nivel mondial în domeniul gestionării situaţiilor anti-corupţie;
 • Creşterea credibilităţii agenţiei în relaţiile cu finanţatorii, partenerii de afaceri şi clienţii că aceasta a pus în aplicare o serie de măsuri rezonabile de a preveni mita;
 • Prevenirea conflictelor de interese;
 • Promovarea unei culturi organizaţionale "anti-mita" printr-o conştientizare a personalului şi promovare a valorilor etice în cadrul agenţiei;
 • În cazul unor anchete, agenţia poate furniza dovezi că a luat masuri necesare şi rezonabile pentru a preveni luarea şi darea de mită.