Sari la conținutul principal

Ordinul cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

ORDINUL
cu privire la aplicarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către ASP și tarifelor la acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020

Nr. 66 din 29 ianuarie 2021


Nomenclatorul intern al serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea

Anexa la Ordinul ASP nr.66 din 29.01.2021