Sari la conținutul principal

Hotărârile ordonanţele Guvernului

TitlulSursa
Hotărârea Guvernului nr. 181/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducereSursa
Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii PubliceSursa
Hotărârea Guvernului nr. 329/2012 cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi ElectroniceSursa
Hotărârea Guvernului nr. 710/2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 258/2009 cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţiSursa
Hotărârea Guvernului nr. 558/2007 cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilăSursa
Hotărârea Guvernuluinr. 757/2006 cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilăSursa
Hotărârea Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenției Servicii PubliceSursa
Hotărârea Guvernului nr. 210/2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitateSursa
Hotărârea Guvernului nr. 88/2014 cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călătoriSursa
Hotărârea Guvernului nr. 841/2013 privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronicSursa
Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii MoldovaSursa
Hotărâre Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarteSursa
Hotărârea Guvernului nr. 770/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehiculeSursa
Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personalSursa
Hotărârea Guvernului nr. 317/2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării paşapoartelor biometriceSursa
Hotărârea Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nouSursa
Hotărârea Guvernului nr. 125/2008 privind punerea în aplicare a paşapoartelor şi a altor documente de călătorie care conţin date biometrice suplimentareSursa
Hotărârea Guvernului nr. 844/2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electroniceSursa
Hotărârea Guvernului nr. 21/2003 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al actelor de identitate de tip vechiSursa
Hotărârea Guvernului nr. 1058/2002 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al conducătorilor de vehicule"Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 333/2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţieiSursa
Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestoraSursa
Hotărârea Guvernului nr. 385/1996 cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al populaţieiSursa
Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 717/2014 privind platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de SecuritateSursa
Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisiveSursa
Hotărârea Guvernului nr. 1144/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii MoldovaSursa
Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilorSursa
Hotărârea Guvernului nr. 375/2020 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informational automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electroniceSursa
Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 411/2020 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informational „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)” și a Regulamentului privind utilizarea și administrarea acestuiaSursa
Hotărârea Guvernului nr. 412/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea portalului guvernamental al unităților de dreptSursa
Hotărârea Guvernului nr. 413/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanuluiSursa
Hotărârea Guvernului nr. 152/2021 cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 169/2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publiceSursa
Hotărârea Guvernului nr. 322/2021 cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS)Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 180/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery)Sursa
Hotărârea Guvernului nr.955/2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional "Registrul de stat al unităților de drept"Sursa
Hotărârea Guvernului nr.956/2022 cu privire la aprobarea cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional "Acte de Stare civilă"Sursa