Sari la conținutul principal

Hotărârile ordonanţele Guvernului

Titlul Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 181/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice Sursa
Hotărârea Parlamentului nr. 1377-XII/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 329/2012 cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 710/2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 786/2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 258/2009 cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 558/2007 cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă Sursa
Hotărârea Guvernuluinr. 757/2006 cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 210/2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 88/2014 cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 841/2013 privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova Sursa
Hotărâre Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 770/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 317/2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării paşapoartelor biometrice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 125/2008 privind punerea în aplicare a paşapoartelor şi a altor documente de călătorie care conţin date biometrice suplimentare Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1401/2007 privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil” Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 844/2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 21/2003 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al actelor de identitate de tip vechi Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1058/2002 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al conducătorilor de vehicule" Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 333/2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 385/1996 cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al populaţiei Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03-04-2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 717/2014 privind platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de Securitate Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1144/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 375/2020 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informational automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 411/2020 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informational „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)” și a Regulamentului privind utilizarea și administrarea acestuia Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 412/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea portalului guvernamental al unităților de drept Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 413/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 152/2021 cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 169/2021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 322/2021 cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 180/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) Sursa