Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

18.05.2022 16:38

Termenul de valabilitate al pașapoartelor care au expirat sau vor expira în perioada 01.01.2020-31.12.2022 se prelungește automat până pe data de 30.06.2023

Luând în considerare situația din regiune, care a condus nemijlocit la dublarea (triplarea în luna martie și aprilie și păstrarea acestei tendințe pentru luna mai) a numărului de solicitări pentru perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, a fost luată decizia de a lua un șir de măsuri pentru ca procesul de perfectare a pașapoartelor să nu fie sistat, iar cetățenii Republicii Moldova să fie asigurați neîntrerupt cu pașapoarte în condițiile legii.

Astfel, potrivit prevederilor Dispoziției Comisiei Situații Excepționale, emise în data de 18 mai 2022:

1. Începând cu data de 01.06.2022, se prelungeşte până la data de 30.06.2023 termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau va expira în perioada: 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022. Termenul de valabilitate a pașaportului se prelungește automat, fără ca să fie nevoie ca deținătorul unui astfel de pașaport să se prezinte la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice sau secțiile consulare din străinătate.

2. Cererea pentru eliberarea a unui paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova se respinge în condițiile prevederilor legale, precum și în următoarele cazuri:

  • solicitantul deține cel puțin un pașaport al cetățeanului Republicii Moldova, care a expirat ori va expira în perioada: 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022;
  • solicitantul deţine paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova valabil;
  • persoana solicită eliberarea a două paşapoarte concomitent.

3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrări Europene al Republicii Moldova în termen de 10 zile, prin intermediul căilor diplomatice, va aduce la cunoştinţă tuturor statelor despre  prelungirea termenului de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova expirat în perioada: 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022.

4. Prima documentare a cetățenilor RM  cu pașapoarte va fi asigurată complet.

Reamintim că la 13 mai 2022, Agenția Servici Publice a semnat cu compania poloneză PWPW un contract de furnizare a blanchetelor de pașapoarte,cu o durată de trei ani, iar în data 18 mai 2022 a fost semnat contractul de livrare a echipamentului și a softului de personalizare a actelor de identitate și călătorie cu compania franceza SELP.

Noua linie de producere a pașapoartelor și a buletinelor de identitate, ce include  furnizarea de noi blanchete, ajustarea softului de personalizare a actelor de identitate și noului echipament, precum şi notificarea statelor și organizațiilor internaționale despre noile documente de călătorie și acte de identitate emise de Republica Moldova, va fi funcțională, începând cu luna octombrie 2022. Prețul de perfectare al unui pașaport de tip nou va fi mai mic cu circa 200 de lei, decât este în prezent.

Informație oferită de: Serviciul comunicare şi protocol
Telefon de contact: (+373 22) 50-4070
Email: presa@asp.gov.md

Arhiva