Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

28.12.2022 15:18

ASP își modernizează sistemele informaționale

Astăzi, 28.12.2022, Executivul a aprobat noile concepte de dezvoltare a Sistemelor informaționale „Acte de stare civilă” (ASC) și „Registrul de stat al unităților de drept” (RSUD), deținute de către Agenția Servicii Publice (ASP). Proiectele hotărârilor Guvernului au fost elaborate de către ASP, în coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Elaborarea conceptelor a fost condiționată de necesitatea implementării noului model („model To-Be”) de prestare a serviciilor publice din domeniul de înregistrare a unităților de drept și a actelor de stare civilă, elaborat în urma reingineriei serviciilor respective. Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” (MGSP).

Implementarea Sistemelor informaționale va asigura automatizarea tuturor proceselor în cadrul prestării serviciilor de stare civilă și de înregistrare a unităților de drept, va realiza un nou model de interacțiune cu solicitanții de servicii – prin mijloace electronice de comunicare, fapt ce va face posibilă înregistrarea la distanță a afacerilor, a modificărilor în actele de constituire și în datele din Registrul de stat pentru unitățile de drept deja înregistrate, precum și înregistrarea actelor de stare civilă.

Noile canale de interacțiune vor contribui semnificativ la reducerea costurilor de perfectare a actelor (transport, timp), inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova care se află în străinătate și dețin semnături electronice avansate calificate.

Odată cu implementarea noilor sisteme informaționale RSUD și ASC vor fi create premizele pentru migrarea acestora pe platforma MCloud și efectuarea schimbului de date cu alte sisteme informaționale prin intermediul platformei MConnect, precum și integrarea lor cu serviciile MSign, MPass, MPay, MNotify și MLog.

Calitatea de posesor și deținător al SI RSUD și ASC va fi deținută de către ASP, iar cea de administrator tehnic îi va reveni Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Dezvoltarea Sistemelor informaționale „Registrul de stat al unităților de drept” și „Acte de stare civilă”, precum și menținerea funcțională pe o perioadă de un an de zile din ziua dării în exploatare a sistemului, se va realiza din contul mijloacelor proiectul „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (conform estimărilor, costul investiției este d: circa 6,2 mil.lei - dezvoltarea SI RSUD și circa 10 mil. lei – dezvoltarea SI ASC). Finanţarea ulterioară a sistemelor se va efectua din veniturile Agenţiei Servicii Publice, obţinute din prestarea serviciilor publice.

Conform proiectelor HG, ASP, cu suportul AGE, urmează să asigure în termen de 12 luni crearea noilor Sisteme informaționale „Registrul de stat al unităților de drept” și „Acte de stare civilă” în baza conceptelor aprobate astăzi.

Imaginea este preluată de pe Internet.

Informație oferită de: Serviciul comunicare şi protocol
Telefon de contact: (+373 22) 50-4070
Email: presa@asp.gov.md

Arhiva