Sari la conținutul principal

Depune contestație

Statutul solicitantului

Ghidul utilizatorului

Persoanele care nu sunt de acord cu rezultatele examenului la proba teoretică sau la proba practică, în termen de trei zile lucrătoare, pot depune contestații, în temeiul prevederilor pct. 49 din Metodologia desfăşurării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 949/2022.
Cererea de contestare poate fi depusă la subdiviziunea care a asigurat examinarea în formă scrisă sau online.

Selectați statutul solicitantului

Date solicitant

Selectați tipul împuternicirii
Numai un singur fișier.
Limită 4 MB
Tipuri de fișiere permise: jpg, jpeg, png, pdf
Numai un singur fișier.
Limită 4 MB
Tipuri de fișiere permise: jpg, jpeg, png, pdf

Date privind emitentul contestației

Vă rugăm să completați toate câmpurile obligatorii (*)
Vă rugăm să completați toate câmpurile obligatorii (*)

Date privind autoritatea contestată

Contestația poate fi depusă în termen de 3 zile lucrătoare conform prevederilor pct. 49 din Metodologia desfăşurării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere, aprobată prin Ordinul MEC nr. 949/2022.

În cazul în care, după data depunerii cererii de contestare pe rezultatele la una dintre probele de examen, candidatul respectiv a susținut o tentativă la proba de examen contestată, cererea de contestare va fi examinată sub aspectul respectării procedurii de examinare și a corectitudinii procesului de evaluare.

Subiectul contestației

Maxim 2 fișiere.
Limită 4 MB
Tipuri de fișiere permise: jpg, jpeg, png, pdf

Motivarea contestaţiei


Nu sunt de acord cu formularea întrebării și/sau răspunsului la proba teoretică
Circumstanțe de ordin tehnic (defecțiuni tehnice ale utilajului folosit la examinare la proba teoretică, erori de sistem, nu se vede întrebarea din cauza luminii ce se reflectă pe monitor, zgomot)
Nerespectarea procedurii de desfășurare a probei teoretice de către examinator (nu explică procedura de desfășurare a probei teoretice, nu ghidează candidații cu privire la regulile de utilizare a utilajului, comportament incorect etc.)

Erori de conducere care pun în pericol siguranța candidatului, examinatorului, vehiculului de examinare, pierderea controlului asupra vehiculului și/sau intervenția examinatorului pentru a evita un pericol iminent sau producerea unui accident rutie
Manifestări ale candidatului care provoacă perturbarea examenului
(Ne) acordarea de prioritate vehiculelor și/sau pietonilor la trecerile de pietoni cu circulație nedirijată
(Ne) asigurarea la schimbarea direcției de mers și/sau intrarea în intersecții nedirijate
(Ne) semnalizarea sau semnalizarea incorectă a direcției de mers
(Ne) respectarea semnalizării rutiere, a indicatoarelor sau marcajelor rutiere
(Ne) acordarea prioritații vehiculelor care vin din sens opus, în cazul virării la stânga sau întoarcerii și/sau (ne) acordarea priorității ciclomotoarelor, bicicliștilor, pietonilor, în cazul virării la dreapta sau la stânga
Alte motive / Comentariu / Informații utile
0
0
0