Sari la conținutul principal

MPower

MPower este un serviciu guvernamental cu ajutorul căruia o persoană fizică poate împuternici o altă persoană fizică sau juridică (reprezentant) să acționeze în numele și pe seama sa în raport cu terții.

Serviciul MPower poate fi accesat prin intermediul portalului mpower.gov.md. Accesarea portalului este disponibilă atât prin autentificare cât și fără autentificare. Pentru accesarea portalului se recomandă utilizarea ultimelor versiuni ale celor mai populare browsere (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Portalul poate fi accesat de pe dispozitivele desktop. Utilizatorii autentificați pot vizualiza împuternicirile primite sau acordate, pot acorda și verifica împuterniciri.

Autentificare se realizează prin intermediului MPass (Serviciul de autentificare și control al accesului).

GHIDUL UTILIZATORULUI

Lista serviciilor la care este aplicată împuternicirea de reprezentare în baza semnături electronice (MPower)

Înregistrare și licențiere a unităților de drept

#Serviciul prestatEtapa utilizării MPower
1

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice:

 • persoană juridică cu scop lucrativ (comercial);
 • organizație necomercială;
 • sucursală a persoanei juridice;
 • întreprinzător individual.
La depunerea cererii de înregistrare și la ridicarea documentelor
2

Furnizarea informației din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali:

 • extras din Registrul de stat;
 • copii ale actelor de constituire;
 • informații din Registrul de stat și din actele de constituire.
La depunerea cererii și la ridicarea informației (extrasului) din RSUD
3Obținere a licențelor eliberate de ASP prin posibilitatea obținerii copiilor și duplicatelor de pe acesteaLa depunerea declarației și la ridicarea licenței
4Obținerea autorizațiilor individuale de export, reexport, import și tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă utilizare) și a autorizației de import în regim preferențial al unor tipuri de zahărLa depunerea cererii și ridicarea autorizației
5Obținerea certificatului internațional de import, al utilizatorului final, de verificare a livrării, de clasificare a structurilor de primire turisticăLa depunerea cererii și ridicarea certificatului

Bunuri imobile

#Serviciul prestatEtapa utilizării MPower
1Furnizarea informației din domeniul cadastrului bunurilor imobile (conform HG 966/2020)La depunerea cererii şi ridicarea actelor

Înregistrare și evidență a populației

#Serviciul prestatEtapa utilizării MPower
1Obținerea actelor de identitate ale cetățeanului Republicii MoldovaLa depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate (inclusiv al celui provizoriu) şi a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova în situații speciale; la ridicarea actelor de identitate a cetățeanului Republicii Moldova
2Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară
În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reşedinţei temporare nu condiţionează schimbarea actului de identitate
La depunerea cererii pentru înregistrarea la domiciliu au la reşedinţa temporară
3Radierea din evidenţă la domiciliu sau la reşedinţa temporară domiciliu sau la reşedinţa temporarăLa depunerea cererii pentru radierea din evidenţă la domiciliu sau la reşedinţa temporară
4

Obţinerea extrasului din Registrul de Stat al Populației sau din alte resurse informaţionale (adeverință) la solicitarea persoanelor fizice:

 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • privind atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară sau lipsa acesteia;
 • persoane înregistrate la domiciliu și/sau la reședința temporară la o adresă concretă;
 • apartenența la cetățenia Republicii Moldova;
 • dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • renunțarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare;
 • autorizarea emigrării;
 • repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova.
La depunerea cererii şi la înmânarea extrasului (adeverinței)
5Eliberarea certificatului privind starea civilăLa ridicarea documentului
6Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumeluiLa ridicarea documentului
7Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă)La ridicarea documentului

Înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto

#Serviciul prestatEtapa utilizării MPower
1

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului:

 • privind confirmarea înmatriculării transportului sau radierii lui din Registrul de stat al transporturilor;
 • privind confirmarea posesiei transportului de către persoanele fizice și juridice;
 • privind confirmarea lipsei în Registrul de stat al transporturilor a interdicției asupra transportului;
 • privind confirmarea înregistrării în Registrul de stat al transporturilor a interdicției asupra transportului
La eliberarea adeverinței
14Eliberarea plăcilor de înmatriculare pentru vehicule: 
 - eliberarea plăcilor de înmatriculareLa depunerea cererii și la eliberarea duplicatelor
 - eliberarea plăcilor ce conțin numere de înmatriculare cu simboluri solicitateLa depunerea cererii
2Eliberarea permisul de conducere auto: 
 - eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducereLa înmânarea permisului de conducere perfectat
 - eliberarea permisului de conducere internaționalLa depunerea cererii și înmânarea permisului de conducere internațional
 - restituirea permisului de conducere parvenit de peste hotare pe motivul comiterii unor încălcări de circulație, precum și a permiselor de conducere găsite pe teritoriul altor țăriLa depunerea cererii de ridicare a permisului de conducere parvenit și înmânarea acestuia
3Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehiculeLa depunerea cererii și înmânarea adeverinței
4Eliberarea copiei de pe documentul aflat la păstrare în depozitul de arhivăLa depunerea cererii și ridicarea copiei documentului solicitat

Confecționarea cartelelor de plastic și a ștampilelor

#Serviciul prestatEtapa utilizării MPower
1Confecționarea cartelelor de plasticLa depunerea cererilor și ridicarea cartelelor de plastic
2Confecționarea ștampilelorLa depunerea cererilor și ridicarea ștampilelor