Sari la conținutul principal

Cum poate dobândi cetăţenia Republicii Moldova persoana cu vârsta peste 18 ani, născută în Republica Moldova, care nu este luată în evidenţă ca cetăţean al Republicii Moldova şi este domiciliată în străinătate?

În conformitate cu art. 12, alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, persoana cu vârsta peste 18 ani, născută pe teritoriul Republicii Moldova, care nu are dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi nu este luată în evidenţă de Agenţia Servicii Publice ca cetăţean al Republicii Moldova, poate fi recunoscută ca cetăţean al Republicii Moldova la exprimarea consimţământului în scris în acest sens. 

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în străinătate - la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, iar în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii solicitantul prezintă următoarele documente:

  1. actul de identitate, în cazul deţinerii acestuia;
  2. certificatul de naștere, care face dovada naşterii pe teritoriul Republicii Moldova;
  3. alte documente de stare civilă care atestă schimbarea datelor cu caracter personal – în cazul în care sunt divergențe în datele cu caracter personal (nume, prenume) din actul de identitate prezentat și acelea din certificatul de naștere (certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civil etc.);
  4. documentele ce atestă dreptul de repezentare-pentru persoanele reprezentate

Pentru serviciul de dobţândire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitantul va achita taxa de stat şi tariful stabilit.

În consecinţă, solicitantului i se eliberează acte de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova

Compartiment