Sari la conținutul principal

Poate fi modificat termenul comenzii după depunerea cererii pentru eliberarea actelor de identitate și care este procedura?

Termenul de examinare a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate sau a paşaportului poate fi modificat în vederea urgentării executării comenzii. În acest caz solicitantul depune o cerere suplimentară în acest sens, personal sau prin reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţii, sau de persoana care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale, la MDOC sau ASP, cu achitarea diferenţei de plată respectivă.

Modificarea termenului de executare a comenzii pentru eliberarea pașaportului se admite numai în cazul în care termenul comenzii de eliberare a buletinului de identitate nu depășește termenul de eliberare a pașaportului.

Compartiment