Sari la conținutul principal

Bunuri imobile

De ce nu am recepționat extrasul în format electronic la adresa de email indicată în cerere?

Adresa de email indicată de dvs. în cerere servește exclusiv ca mijloc de comunicare pentru notificări legate de starea cererii, termenul estimativ de perfectare sau modul de recepționare, ceea ce înseamnă că informațiile transmise la adresa de email conțin doar informații generale despre cerere. Documentele electronice solicitate de dvs. sunt disponibile pentru accesare doar din MCabinet, în compartimentul „Documentele mele” - un mediu securizat și eficient, care oferă un mecanism fiabil și modern de accesare a serviciilor.

Doresc să primesc documentele atât pe suport de hârtie cât și electronic, dar nu pot bifa ambele opțiuni. De ce?

În cazul în care doriți să recepționați documentele atât pe suport de hârtie, cât și electronic, e suficient să bifați doar opțiunea de recepționare a documentului pe suport de hârtie, deoarece, în mod implicit, veți beneficia de acces la versiunea electronică a documentelor în MCabinet, imediat după ridicarea acestora, pe suport de hârtie, de la Centrul multifuncțional.

Am solicitat extras online pe care l-am descărcat din MCabinet, dar notarul nu acceptă un astfel de document. Atunci care este sensul documentelor electronice?

Motivul exact pentru care notarul nu a acceptat un document electronic este neclar, dar ținem să precizăm că, conform Legii 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile „Documentele electronice descărcate de pe portalul guvernamental al cetățeanului și de pe portalul guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestor portaluri și au aceeași valoare juridică ca și extrasele din registrul bunurilor imobile eliberate pe suport de hârtie.„. În cazul în care un notar refuză să accepte un document electronic vă recomandăm să discutați direct cu notarul în cauză pentru a obține clarificări și a găsi soluții în funcție de circumstanțe.

Proprietarul imobilului este copilul meu minor. Pot eu ca reprezentat legal să comand on-line un Extras? Dacă da, atunci care „tip de solicitant” trebuie să aleg?

La moment nu este posibil să depuneți o cerere online în calitate de reprezentant legal al copilului minor. Vă rugăm să vă adresați la ghișeele noastre pentru a depune o cerere în persoană. În viitor, planificăm să adăugăm această opțiune pentru a facilita și eficientiza procesul de depunere a cererilor.

În procesul de comandă a extrasului la Pasul de achitare a apărut o eroare și nu am finalizat procedura de achitare. Am efectuat repetat comanda – cu succes! Urmare verificării soldului, de pe cardul meu bancar s-a constatat că, a fost retrasă suma de dou

Pentru anularea cererii depuse eronat, vă recomandăm să contactați serviciul cadastral teritorial în raza de deservire a căruia este amplasat bunul imobil, iar pentru restituirea mijloacelor bănești este necesar să depuneți o cerere cu privire la restituirea plății pentru serviciile neprestate de către ASP.

Pentru mai multe detalii referitoare la modul de depunere a cererii de restituire a mijloacelor bănești, vă rugăm să consultați Regulamentul privind modul de restituire a plăților achitate de către solicitanții serviciilor Agenției Servicii Publice. Regulamentul poate fi accesat de pe pagina oficială a ASP din compartimentul ”Informații utile” sau activând link-ul https://www.asp.gov.md/ro/informatii-utile/regulament-retituire-plati.

Am solicitat recepționarea documentelor comandate on-line cu livrare MDelivery. Au trecut opt zile și nu am recepționat actele. Am verificat pe portalul MDelivery, am telefonat la Operatorul poștal, dar documentele sunt de negăsit. Cum procedez?

Pentru a identifica cauza nerecepționării documentelor comandate online cu recepționarea la adresa indicată (prin MDelivery), vă recomandăm să contactați echipa noastră de suport tehnic sau suport clienți, la numerele de telefon indicate în partea de jos a paginii de depunere a cererii, pentru a beneficia de asistență și clarificări suplimentare. Asigurați-vă că furnizați detalii relevante, precum numărul cererii sau alte informații necesare pentru a identifica și soluționa problema într-un mod prompt și eficient.

Am solicitat recepționarea electronică a extrasului din Portalul cetățeanului (MCabinet) și nu găsesc nimic în MCabinet. Ce să fac și unde să mă adresez?

În cazul în care ați solicitat recepționarea electronică a documentelor cadastrale, iar în MCabinet lipsește linkul de accesare a acestora, vă recomandăm să urmați pașii conform succesiunii stabilite:

 1. verificați că ați accesat compartimentul ”Documentele mele” din MCabinet;
 2. încercați să actualizați pagina web (prin apăsarea tastelor Ctrl+F5 sau Shift+F5). Uneori link-ul de accesare a documentului poate fi afișat după o actualizare a paginii;
 3. contactați echipa noastră de suport tehnic sau suport informațional la numerele de telefon disponibile în partea de jos a paginii de depunere a cererii. Asigurați-vă că furnizați detalii relevante, precum numărul cererii sau alte informații necesare pentru a identifica și soluționa problema într-un mod prompt și eficient.
Dacă fac comanda din numele proprietarului, dar nu mă pot prezenta pentru ridicarea documentelor, poate să se prezinte altă persoană cu procură? La momentul depunerii cererii on-line nu știam că nu voi fi prezent la ridicare.

În conformitate cu legislația Republicii Moldova, este posibil ca o persoană împuternicită prin procură emisă notarial sau prin MPower să se prezinte pentru a ridica documentele în numele solicitantului.

La ridicarea documentelor, persoana împuternicită va prezenta procura în original sau împuternicirea MPower (va deține versiunea tipărită a împuternicirii de reprezentare sau va cunoaște codul unic al acesteia), actul de identitate și, după caz, alte documente confirmative.

Am făcut comandă pentru un cod cadastral din lista codurilor cadastrale pe care le am, dar nu am memorizat pentru care dintre ele. Cum pot verifica, până la achitare, datele introduse, ca să nu fac repetat aceeași comandă?

Dacă nu ați memorizat codul cadastral pe care l-ați indicat în cerere, puteți verifica codul introdus utilizând butonul ”Înapoi”, disponibil la fiecare pas al procesului de depunere a cererii. Accesând butonul ”Înapoi”, veți fi redirecționat la pasul anterior, unde puteți revizui datele introduse. Butonul „Înapoi” vă oferă flexibilitatea de a verifica și, la necesitate, corecta datele introduse în timpul procesului de depunere a cererii.

Ce presupune categoria: „Alt solicitant” la selectarea statutului solicitantului?

Categoria ”Alt tip de solicitant” poate fi selectată de către oricine și indiferent de informațiile personale furnizate. Această categorie de solicitant are opțiunea de selectare a unor servicii limitate și de ordin general, care nu presupun furnizarea unor date cu caracter personal, indiferent de bunul imobil indicat.

De ce la „Verificarea stării solicitării” nu este indicat locul ridicării actului?

În prezent serviciul nostru de ”Verificare a stării solicitării” se află la o etapă incipient de dezvoltare și funcționalitatea acestuia poate fi limitată în ceea ce privește furnizarea mai multor detalii, inclusiv privind locul ridicării comenzii. Suntem conștienții de importanța acestor informații și planificăm să le introducem în viitorul apropiat, odată cu dezvoltarea continuă a serviciului nostru.

Cum pot verifica starea comenzii pe site?

Pentru a verifica starea comenzii dvs., vă recomandăm să:

 1. Deschideți pagina de depunere a cererii și identificați secțiunea ”Verifică starea solicitării”. Această secțiune poate fi accesată din colțul drept de sus al paginii sau prin activarea link-ul: https://eservicii.gov.md/asp/cadastru/verify-status-request;
 2. În secțiunea de verificare a stării solicitării, introduceți numărul cererii FOD asociat cu comanda dvs. Acest număr poate fi găsit în recipisa generată de sistem, la ultima etapă de depunere a cererii (imediat după achitarea comenzii prin intermediul MPay) sau în confirmarea comenzii expediată la adresa de email indicată de dvs. la depunerea cererii;
 3. Faceți clic pe butonul ”Caută„ pentru a obține informația despre starea comenzii dvs. Sistemul va afișa statutul comenzii: nou, în lucru sau procesat.
De ce nu primesc o notificare la poșta electronică, indicată în procesul depunerii cererii on-line, referitor la starea comenzii mele?

Există câteva motive posibile pentru care nu ați primit o notificare referitor la starea comenzii dvs.:

 1. Ați introdus o adresă de email greșită;
 2. Notificarea a fost clasificată eronat de furnizorul de servicii de e-mail și a fost plasată în folder-ul de spam;
 3. A avut loc o eroare tehnică.

Pentru a verifica starea comenzii și a obține informații actualizate, vă recomandăm să accesați secțiunea de verificare a stării comenzii disponibilă pe pagina de depunere a cererii. Iată cum puteți proceda:

 1. Deschideți pagina de depunere a cererii și identificați secțiunea ”Verifică starea solicitării”. Această secțiune poate fi accesată din colțul drept de sus al paginii sau prin activarea link-ul: https://eservicii.gov.md/asp/cadastru/verify-status-request;
 2. În secțiunea de verificare a stării solicitării, introduceți numărul cererii FOD. Numărul cererii poate fi găsit în recipisa generată de sistem la ultima etapă de depunere a cererii (imediat după achitarea comenzii prin intermediul MPay) sau în email-ul de confirmare a comenzii. Asigurați-vă că introduceți numărul corect și în formatul solicitat;
 3. După introducerea numărului cererii FOD, accesați butonul ”Caută„ și vizualizați informațiile actualizate privind starea comenzii dvs.
Care acte sunt necesare pentru înregistrarea unui contract de ipotecă?

Persoane fizice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Actul de identitate al solicitantului;
 4. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
 6. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT).

 

Persoane juridice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Certificatul de înregistrare şi extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice(pentru persoanele juridice nerezidente):
 4. Actul de identitate al reprezentantului;
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune este altcineva decât administratorul);
 6. Planul geometric al bunului (dacă acesta lipseşte la SCT).

warning

Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Acte necesare pentru înregistrarea moștenirii

Acte obligatorii:

 1. Certificat de moştenitor legal sau testamentar;
 2. Actul de identitate al solicitantului (moştenitorului);
 3. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune reprezentantul moştenitorului);
 4. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului.
 5. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT)
 6. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.
warning

 Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Acte necesare pentru vânzarea-cumpărarea bunurilor imobile

Pentru perfectarea tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil notarul solicită următoarele documente eliberate de Departamentul cadastru: extrasul din registrul bunurilor imobile și certificatul cu privire la valoarea bunului imobil, estimată în scopul impozitării.

Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate în temeiul certificatului de moștenitor (procedura simplificată).

Procedura este descrisă în Regulamentul privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate și executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 108 din 02.09.2016.

Modalitatea de obținere a unui extras din registrul bunurilor imobile.

Extrasul din registrul bunurilor imobile poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă online pe pagina eservicii.gov.md/asp/cadastru/cerere. Ridicarea extrasului solicitat online se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Informația privind valoarea bunului imobil.

Certificatul privind valoarea bunului imobil poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă online pe pagina eservicii.gov.md/asp/cadastru/cerere. Ridicarea extrasului solicitat online se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Dacă persoana locuiește în alt raion decât acel, în care se află bunul imobil, la ce Centru se poate adresa?

Pentru a beneficia de servicii din domeniul cadastrului, solicitantul se va adresa la CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Cum pot obţine informaţia din registrul bunurilor imobile?

Orice persoană, fără să justifice un interes, poate să consulte, în condiţiile legii,  informaţia din registrul bunurilor imobile. Informaţia din Registrul bunurilor imobile sau din dosarul cadastral al bunului imobil poate fi obţinută prin depunerea cererii la ghişeul centrului multifuncţional, fiind prezentat buletinul de identitate. Dacă sunteţi proprietarul bunului imobil şi nu sunteţi sigur dacă bunul imobil a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile, la ghişeu rugăm să prezentaţi şi actele de proprietate deţinute (contract, titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren).

Solicitarea de obţinere a informaţiei poate fi depusă şi electronic, prin completarea cererii online pe pagina eservicii.gov.md/asp/cadastru/cerere. Pentru comoditatea beneficiarilor a fost elaborat Ghidul utilizatorului platformei de dezvoltare a serviciilor electronice cu rol de solicitant al serviciilor din domeniul cadastru, care descrie pe pași procedura de comandă a serviciilor.

Dacă nu aveţi nevoie de un document oficial eliberat de organul cadastral, dar doriţi să verificaţi sau să consultaţi datele din cadastru, o puteţi face pe portatul e-Cadastru.

Tarifele pentru serviciile prestate

Agenţia Servicii Publice este o instituţie publică care activează pe principiul autonomiei financiare, cheltuielile de operare fiind acoperite din plăţile percepute la prestarea serviciilor.

Tarifele pentru serviciile prestate de organele cadastrale sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017. Informaţia despre condiţiile de prestare a serviciilor şi cuantumul tarifelor este disponibilă aici www.asp.gov.md.

Colaborarea cu autorităţile publice locale

Autorităţile publice locale sunt unii din partenerii strategici ai Agenţiei Servicii Publice, rezultatele serviciilor cadastrale fiind în mare parte determinate de buna conlucrare între organele cadastrale teritoriale şi reprezentanţii autorităţilor locale. Informaţia cadastrală care o deţinem este folosită de primari, ingineri funciari din cadrul autorităţilor publice locale pentru luarea deciziilor referitoare la administrarea terenurilor din localitate. Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice, la solicitarea Autorităţii Publice Locale,  furnizează trimestrial informaţia despre bunurile înregistrate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. Pentru a obţine informaţia dată pe suport digital sau pe suport de hârtie, depuneţi o cerere scrisă pe adresa Serviciului cadastral teritoriale în raza de activitate a căruia se află localitatea dumneavoastră. Cererea poate fi depusă, inclusiv, pe adresa electronică a subdiviziunii.

Pentru folosirea eficientă a timpului, în cazul depunerii unei cereri pentru serviciile de înregistrare sau pentru lucrări cadastrale, vă puteţi programa prealabil pentru o vizită la centrul multifuncţinal, selectând data şi ora. 

Modul de deservire a persoanelor juridice

Pentru persoanele juridice care urmează să depună cereri pentru 5 şi mai multe bunuri imobile localizate în mun. Chişinău, Agenţia Servicii Publice a deschis un ghişeu specializat, amplasat în Centrul multifuncţional nr.5, strada Alexandru cel Bun, 56.

Pentru a vă permite să vă gestionaţi cât mai eficient timpul şi să evitaţi cozile, deservirea se efectuează în baza programării prealabile.

Această măsură a fost introdusă pentru a fluidiza procesul de deservire a cetăţenilor, având în vedere că timpul mediu pentru procesarea actelor unui bun imobil este de 10 minute.

Care sunt cerinţele faţă de prima înregistrare a unui bun imobil proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale

Înregistrarea terenului sau altui bun imobil proprietate publică pentru prima dată în Registrul bunurilor imobile se face la finalizarea lucrărilor de delimitare, executate în conformitate cu Legea nr. 29 din 05.04.2018, cu privire la delimitarea proprietăţii publice.

Executarea lucrărilor de delimitare, a lucrărilor de identificare, inclusiv de elaborare a planurilor de contur al terenurilor proprietate publică a statului şi al terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a planurilor geometrice, precum şi coordonarea acestora cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate sînt asigurate de organele abilitate la nivel central sau local, prin intermediul întreprinderilor de stat/municipale şi celor private care dispun de ingineri cadastrali certificaţi.

Agenţia Servicii Publice nu execută lucrări de delimitare, dar asigură recepţionarea dosarului lucrării de delimitare şi înregistrarea bunului imobil şi drepturilor asupra lui, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Vreau să-mi înregistrez bunul imobil, dar în localitate nu au fost executate lucrări cadastrale

Mai mult de 490 de localităţi rurale de pe teritoriul ţării nu au acoperire cadastrală. Din anul 2019, Agenţia Servicii Publice va iniţia lucrările de identificare, măsurare şi înregistrare a bunurilor imobile din acestei localităţi, pentru a avea către sfârşitul anului 2023 toate terenurile incluse în sistemul de cadastru. Lista localităţilor fără cadastru o puteţi vedea aici.

Dacă situaţia de viaţă nu vă permite să amânaţi înregistrarea bunului imobil dobândit în proprietate până la executarea lucrărilor cadastrale masive de către Agenţia Servicii Publice şi nu intenţionaţi să înstrăinaţi, în viitorul apropriat, bunul imobil dobândit puteţi solicita autorităţii publice locale din localitate şi Serviciului cadastral teritorial să efectueaze identificarea bunului imobil prin procedură simplificată (fără întocmirea planului cadastral) şi, respectiv, înregistrarea provizorie a bunului imobile şi dreptului de proprietate.

Ce înseamnă înregistrarea provizorie şi care sunt consecinţele acesteia?

Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate se efectuează pentru bunurile imobile amplasate în localităţile în care nu au avut loc înregistrarea primară masivă, fără a fi executate lucrările cadastrale pentru elaborarea planului geometric, fiind suficientă prezentarea schemei de amplasare a terenului, întocmită în condiţiile stabilite prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 108 din 2016. Pentru întocmirea actelor juridice de înstrăinare a bunurilor imobile înregistrate provizoriu va fi necesară prezentare planului geometric, întocmit conform legislaţiei. Totodată, în perioada efectuării lucrărilor cadastrale masive în localitate, în baza planului geometric elaborat în cadrul lucrărilor, în Registrul bunurilor imobile se va concretiza suprafaţa bunului imobil, iar înscrierea provizorie se va transforma în înregistrare, fără a fi necesară cererea şi plata din partea proprietarului.

Înregistrarea provizorie are acelaşi efect ca şi înregistrarea dreptului de proprietate, însă sub condiţia concretizării suprafeţei bunului imobil.

Conform datelor din Registrul bunurilor imobile unul din membrii familiei care a participat la privatizarea locuinţei nu este înregistrat. Ce acţiuni trebuie să întreprindă?

Conform legislaţiei naţionale, în cazul privatizării locuinţelor în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor participanţilor la privatizare, în baza contractului de vânzare-cumpărare (predare-preluare) a locuinţei în proprietate privată şi a documentului care confirmă componenţa participanţilor la privatizare.

Documentul ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare  se eliberează de către direcţiile consiliilor  raionale/municipale, sub formă de extras din hotărirea comisiei de privatizare sau sub formă de certificat despre membrii participanţi la privatizarea locuinţei.

Persoana interesată va depune o cerere la ghişeul din incinta centrului multifuncţional, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil, prezentând buletinul de identitate şi documentul ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare. Concomitent cu depunerea cererii pentru completarea datelor din registrul bunurilor imobile se va achita tariful de 50 lei pentru serviciul solicitat.

Cum procedez când Registratorul serviciului cadastral teritorial mi-a respins cererea de înregistrare?

Potrivit articolului 31 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 în cazul în care registratorul respinge cererea de înregistrare, acesta trebuie să consemneze în scris temeiul respingerii

Pentru aceasta, solicitantul urmează să completeze cererea model,  formularul căreia se înmânează de către registrator. După completarea cererii de către solicitant,  în rubrica special dedicată în cerere, registratorul menţionează temeiurile respingerii.  După înlăturarea cauzelor care au condus la respingerea cererii de înregistrare, solicitantul poate depune o cerere nouă.

Dacă nu sunteţi de acord cu temeiul respingerii formulat de registrator, Decizia privind respingerea cererii poate fi contestată  cu cerere prealabilă la registratorul din cadrul Agenţiei Servicii Publice (mun. Chişinău, str. Alexandru Puskin, 47) sau poate fi depusă cerere în judecată, în instanţa de contencios administrativ competentă.

La ghişeul de primire a cererilor mi s-a refuzat primirea cererii pentru lucrările cadastrale. Cum procedez?

În cazul în care  a fost refuzată primirea cererii pentru lucrările cadastrale, solicitantul urmează să completeze o cerere model, formularul căreia o poate obţine la funcţionarul de la ghişeul la care este deservit, la ghişeul de informaţii din incinta Centrului Multifuncţional sau o poate descărca de pe pagina www.asp.gov.md. Cererea completată şi copiile documentelor prezentate la ghişeu, vor fi expediate în adresa Serviciului cadastral teritorial, în raza de activitate a căruia este amplasat bunul imobil.

Serviciul cadastral teritorial responsabil de examinarea cazului va prezenta un răspuns în formă scrisă, în termen ce nu depăşeşte 30 de zile.

Ce servicii prestează organul cadastral teritorial?

Înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor poartă un caracter obligatoriu în Republica Moldova. Orice persoană care cumpără, vinde, moşteneşte sau dobândeşte în alt mod un teren sau alt bun imobil, precum şi obţine un drept sau interes legat de un bun imobil înregistrat, urmează să se adreseze organului cadastral teritorial, în raza de activitate a căruia este amplasat bunul imobil pentru înregistrarea :

 • bunului imobil ce îi aparţine, dar neînregistrat până în prezent;
 • dreptului de proprietate şi datelor despre noul proprietar;
 • altui drept real, cum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uz, servitutea, superficia, ipoteca şi altele;
 • locaţiunii, arendei.

Registratorul serviciului cadastral teritorial va examina actele prezentate de solicitant şi va decide dacă bunul, dreptul, actele sau faptele privitoare la un bun imobil pot fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu normele legale.

La fel, organele cadastrale oferă servicii de furnizare a informaţiei din cadastru privind înscrierile din registrul bunurilor imobile şi privind valoarea estimată în scopul impozitării, precum şi execută lucrări cadastrale cu scopul identificării, măsurării bunului imobil şi perfectării documentaţiei cadastrale.

Pentru a comanda serviciile de care aveţi nevoie, urmează să vă adresaţi la centrul multifuncţional (lista CM) din unitatea administrativ-teritorial în care este amplasat bunul imobil.

Pentru a vizita centrul multifuncţional şi a fi deservit cu celeritate, vă puteţi planifica din timp vizita, programându-vă pe pagina oficială a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md.

Cum a fost calculată valoarea bunului imobil în scopul impozitării? Ce pot face dacă datele care au stat la baza calculelor nu corespund situaţiei reale?

Lucrările de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării se execută de către Serviciile cadastrale teritoriale, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea privind activitatea de evaluare nr. 989 din 18.04.2002,
 • Programul de măsuri pentru implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 670 din 09.06.2003.
 • Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1303 din 24.11.2004,

Valoarea estimată se bazează pe parametrii tehnico-economici, caracteristici pentru fiecare categorie de bunuri imobile şi este deerminată în cadrul procedurii de evaluare masivă a tuturor bunurilor imobile dintr-o anumită categorie. Datele necesare evaluării au fost colectate din documentația cadastrală păstrată în arhiva Serviciului cadastral teritorial, fie în cadrul inspecţiei în teren, precum şi din sursele deţinute de Administraţia Publică Locală.

Pentru a afla valoarea estimată a bunului imobil care îl deţineţi în proprietate, puteţi accesa serviciul din rubrica e-Cadastru de pe pagina www.asp.gov.md sau solicita extrasul din capitolul supliment al registrului bunurilor imobile (tarif 40 lei) prin depunerea cererii on-line sau la ghişeul din cadrul Centrului multifuncţional, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

În cazul necorespunderii datelor folosite la calcularea valorii cu cele din teren, vă puteţi adresa cu o cerere la Serviciul cadastral teritorial, în raza de activitatea căruia se află obiectul evaluat, cu solicitarea de a verifica şi corecta datele respective. În cazul constatării unei discrepanţe între datele din dosarul cadastral şi cele din sistemul informaţional al evaluării, Serviciul cadastral teritorial va opera modificările respective, vă va informa despre corectare şi va transmite informaţia actualizată Serviciului fiscal de stat.

Dacă în urma verificării se va constata că motivul discrepanţelor este reconstrucţia sau altă intervenţie efectuată în timp asupra bunului imobil, iar datele cadastrale nu au fost actualizate de proprietar, Serviciul cadastral teritorial vă va recomanda să iniţiaţi lucrări cadastrale în vederea aducerii în concordanţă a datelor din dosarul cadastral cu datele din teren. Ulterior, valoarea va fi recalculată, iar datele actualizate vor fi transmise Serviciului fiscal de stat.