Sari la conținutul principal

Este posibil ca permisul să fie primit în baza procurii?

În cazul în care cetăţeanul se află peste hotarele Republicii Moldova iar documentarea se solicită pe bază de procură, se vor depune următoare acte:

  1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate;
  2. cererea-tip, pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere eliberat de către subdiviziunea competentă, semnată de reprezentant (se completează la momentul adresării);
  3. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia);
  4. procura persoanei împuternicite de către solicitant, la restabilirea, preschimbarea permisului de conducere, autentificată potrivit legii, sau dovada împuternicirilor de reprezentare acordate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower);
  5. adeverința medicală ce certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de către o autoritate de profil din țara de reședință sau de domiciliu și traducerea autentificată a acesteia (în cazul în care solicitantul dispune de adeverință medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.  083/e) valabilă, eliberată de către autoritatea medicală abilitată, acesta urmează să fie acceptat pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere);
  6. dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
Compartiment