Sari la conținutul principal

Care sunt actele necesare pentru preschimbarea permiselor de conducere ale conducătorilor auto?

Pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, solicitantul va depune următoarele acte:

  1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
  2. cererea-tip, semnată de solicitant;
  3. adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.083/e), cu excepţia cazurilor care acest document este înscris în Sistemul informaţional automatizat “Asistenţă Medicală Primară”, iar informaţia respectivă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), este înregistrată în Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”;
  4. dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie;
  5. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia).
  • Pe perioada perfectării permisului de conducere, la solicitare se eliberează permis de conducere provizoriu.
  • În cazul preschimbării permisului de conducere care deţine statut „Valabil”, când solicitantul serviciului solicită menţinerea valabilităţii acestuia pe perioada perfectări noului permis de conducere, dacă scadenţa acestuia nu survine, atunci primul se anulează, din „Valabil” în „Anulat, restituit titularului” în momentul înmânării noului permis de conducere, statutul căruia se modifică din „Perfectat” în „Valabil”.
Compartiment