Sari la conținutul principal

Care este pachetul de documente pentru înregistrarea unei persoane juridice şi lichidarea persoanei juridice?

Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice la organul înregistrării de stat se depun documentele prevăzute la art.7 al Legii nr.220/2007 după cum urmează:

 1. cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 3. avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancară;
 4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine suplimentar se depune:

 1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
 2. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul  depune documentele prevăzute la art.24 din Legea nr.220/2007:

 1. cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de;
 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 1. cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
 3. copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Compartiment