Sari la conținutul principal

În ce condiţii are loc eliberarea extrasului din Registrul de stat?

Extrasul din Registrul de stat se eliberează în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor cu caracter personal, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Furnizarea informaţiei (eliberarea extraselor) se efectuează în baza cererii depuse de solicitant. Extrasul este eliberat în baza actului de identitate.

Extrasul din Registrul de stat conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate.

 Informaţii privitoare la termene şi   tarife pot fi accesate pe pagina web a ASP : http://www.asp.gov/ro/servicii/persoane-juridice/furnizarea-informatiei-pe-suport-de-hartie-eliberarea-extrasului-din-rspjii .

Compartiment