Sari la conținutul principal

Este posibilă înregistrarea unei fundații cu numele unei personalități istorice? Este necesar acordul urmaşilor acesteia?

Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) al Legii nr. 581/1999 cu privire la fundații, denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul "fundaţie". Dacă în denumirea fundaţiei figurează numele unei persoane fizice, fundaţia va prezenta Agenției Servicii Publice consimțământul acesteia privind denumirea fundaţiei, iar dacă persoana fizică al cărei nume figurează în denumirea fundaţiei nu mai este în viaţă - consimțământul soţului (soţiei), părinţilor şi al copiilor majori ai persoanei decedate.

Este necesar de menționat faptul că, art. 9 alin. (11) lit. c) al Legii nr. 220/2007 interzice înregistrarea denumirii care  conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei.

Compartiment