Sari la conținutul principal

Cum poate demisiona din funcţie administratorul unui SRL în cazul în care asociatul Societății nu o acceptă?

Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și solicita radierea din registru dacă face dovada că:

  • a expirat termenul pentru care a fost desemnat; sau
  • calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau
  • în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calității de administrator și că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calității de administrator.

În cazul prevăzut la lit. c), administratorul care vrea să renunțe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la lit. c), ședința organului competent al persoanei juridice.

Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru ca renunțarea să producă efecte înainte de ședința organului competent al persoanei juridice.

Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la lit. c), să adopte hotărârea necesară și să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate impuse de lege.

Compartiment