Sari la conținutul principal

Fondarea și înregistrarea unei întreprinderi. Prețul și termenul de înregistrare

  • înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 ore, care se calculează în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării și se percepe o taxă de 1149 lei (pentru persoanele juridice) și 364 lei (pentru întreprinzătorii individuali);
  • pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgență timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori, și respectiv, se percepe o taxă de 4596 lei (pentru persoanele juridice) și 1456 lei (pentru întreprinzătorii individuali).
Compartiment