Sari la conținutul principal

Care sunt condițiile și ordinea de eliberare a duplicatelor documentelor de stare civilă?

Documentele de stare civilă (certificat de stare civilă, extras de pe actul de stare civilă, inclusiv extras multilingv de pe actul de stare civilă, certificat explicativ, aviz privind modificările operate în actul de stare civilă, aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui și/sau a prenumelui, certificatul de capacitate matrimonială, certificatul privind starea civilă) se eliberează la cererea:

  • titularului actului de stare civilă, 
  • membrilor familiei/rudelor (în cazul în care titularul actului este decedat), 
  • părinţilor/tutorilor/curatorilor/reprezentantului autorităţii tutelare (în cazul în care titularul actului de naştere este minor sau supus unei măsuri de ocrotire judiciară), 
  • reprezentantul împuternicit (în bază de procură autentificată notarial).

Cererile privind solicitarea eliberării documentelor de stare civilă pot fi depuse:

  1. la serviciul stare civilă ce deţine actul de stare civilă respectiv;
  2. la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul;
  3. prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md;
  4. prin intermediul ghișeelor multimedia QIWI (8 servicii); 
  5. la Direcţia generală stare civilă (str. M. Viteazul, 11/1 et. 2).

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice .

Compartiment