Sari la conținutul principal

Care sunt condițiile și ordinea de modificare, completare a actelor de stare civilă?

Subdiviziunile competente de stare civilă prestează următoarele servicii de modificare a actului de stare civilă:

  1. rectificarea numelui și/sau prenumelui conform onomasticii naționale (se prestează atât de SSC cât și DGSC);
  2. modificarea (inclusiv ca rezultat al schimbării numelui de familie minor cu vârsta de până la 16 ani), rectificarea, completarea actului de stare civilă (se prestează doar de SSC);
  3. operarea, în mod stabilit, a modificărilor în actul de stare civilă (se prestează atât de SSC cât și DGSC, doar în baza actului premergător și doar în cazul deținerii a tuturor actelor în fondul de arhivă propriu).

Tipul modificării și, respectiv, serviciul ce poate fi prestat solicitantului se determină la momentul depunerii cererii în baza informațiilor conținute în fondul de arhivă al actelor de stare civilă. DGSC își rezervă dreptul să direcționeze solicitantul la SSC în cazul în care efectuarea modificării ține de competența acestuia. Modificarea poate fi efectuată, la cererea personală a titularului actului de stare civilă sau reprezentantului împuternicit în bază de procură autentificată notarial de către acesta.

Cererile privind modificarea actului de stare civilă pot fi depuse:

  • la serviciul stare civilă care deţine actul de stare civilă respectiv;
  • la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul;
  • la Direcţia generală stare civilă (str. M. Viteazul, 11/1 et. 2).

Informații suplimentare privind modificarea actului de stare civilă pot fi vizualizate accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice.

Compartiment