Sari la conținutul principal

Care sunt actele necesare pentru transcriere?

a) La cererea privind transcrierea actului de naştere solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de naștere întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de naștere, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copiile actelor de identitate ale părinţilor copilului, dintre care cel puțin unul este cetăţean al Republicii Moldova, valabile la momentul depunerii cererii;
 • copia documentului prin care se confirmă temeiul înscrierii datelor despre tată (certificatul de căsătorie, declaraţia privind stabilirea paternității, etc.), în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă;

b) La cererea privind transcrierea actului de căsătorie solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de căsătorie întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de căsătorie, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976;   
 • copiile actelor de identitate ale soţilor;
 • copia certificatului de naştere al soţului, cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 
 • copia documentului ce atestă desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, certificat de deces, hotărârea instanţei judecătorești privind desfacerea căsătoriei); 

c) La cererea privind transcrierea actului de divorț solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de divorț întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de divorț, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976;    
 • copia actului de identitate al soţului, cetăţean al Republicii Moldova;
 • copia certificatului de căsătorie la care face referire actul de divorț supus transcrierii, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 

d) La cererea privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copia actului de identitate al solicitantului, cetăţean al Republicii Moldova;
 • copia documentelor de stare civilă eliberate pe numele declarantului;
 • comunicarea oficială eliberată de către organele de stare civilă ale statului străin care au efectuat înregistarea actului de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în care să fie indicate actele de stare civilă care urmează a fi modificate în baza actului respectiv sau declaraţia pe proprie răspundere a declarantului în acest sens; 
 • copia certificatului de naştere al solicitantului, cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 

e) La cererea privind transcrierea actului de deces solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de deces întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de deces, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copia actului prin care se atestă apartenenţa decedatului la cetăţenia Republicii Moldova (buletinul de identitate, paşaportul naţional, după caz, adeverinţa/aviz prin care se confirmă apartenenţa defunctului la cetăţenia Republicii Moldova);
 • certificatele de stare civilă perfectate pe numele decedatului (certificat de naştere, căsătorie, divorţ, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă);
 • copia actului de identitate al declarantului;
 • copia documentelor de stare civilă care atestă legătura de rudenie dintre declarant şi decedat.
Compartiment