Sari la conținutul principal

Care documente sunt necesare pentru eliberarea adeverinței de naștere a cetățeanului RM și atribuirea IDNP pentru copiii născuți pe teritoriul localităților din stînga Nistrului (Transnistria)

Potrivit Instrucţiunii cu privire la certificarea faptelor de stare civilă, produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 29.05.2019, naşterea produsă şi consemnată în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender poate fi supusă certificării în baza înscrisului privind faptul naşterii, eliberat de structurile de stare civilă din stânga Nistrului. 

În scopul certificării faptului nașterii, solicitantul prezentând actul său de identitate, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova sau ale altui stat, dispune de dreptul de a se adresa la serviciile stare civilă competene în acordarea serviciilor de stare civilă locuitorilor din stânga Nistrului (SSC Varnița, Anenii Noi, Dubăsari, Ștefan Vodă, Rezina, Sănătăuca) cu cerere privind certificarea faptului de stare civilă respectiv, prin care să fie exprimat, inclusiv, acordul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile legislaţiei Republicii Moldova, anexând la această cerere:

  1. înscrisul prin care se atestă naşterea, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender cu cel mult o lună înainte de data adresării; 
  2. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea veridicităţii înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în declaraţii;
  3. copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată (după caz).

Pentru certificarea naşterii unei persoane născute în cadrul unei căsătorii consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, suplimentar la documentele menţionate se prezintă următoarele documente:

  1. înscrisul prin care se atestă căsătoria, consemnat în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, eliberat cu cel mult o lună înainte de data adresării;
  2. înscrisurile de stare civilă consemnate pe numele părinţilor, în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, dacă pe numele acestora nu se atestă documente de stare civilă sau dacă acestea nu se păstrează în fondul de arhivă al actelor de stare civilă al Agenţiei Servicii Publice.

Cu referire la atribuirea IDNP pentru copiii născuţi în stânga Nistrului, acesta este atribuit de către serviciile eliberare a actelor de identitate.

Compartiment