Sari la conținutul principal

În ce condiții pot fi transcrise documentele în lipsa beneficiarului și care sunt actele necesare?

Solicitarea transcrierii actelor de stare civilă care au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine în registrele de stare civilă naționale, poate fi efectuată de către rudele de gradul I și II ale titularului actului (bunei, părinți în cazul transcrierii actului de naștere pe numele copilului minor) sau de către persoana îndreptățită ce dispune de procură autentificată notarial din numele titularului actului (în care să fie specificat dreptul reprezentantului de a solicita transcrierea actului de stare civilă în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova).

În cazul dat la cererea privind transcrierea actului de stare civilă se anexează suplimentar copia actului de identitate a  reprezentantului legal sau împuternicit.

Compartiment