Sari la conținutul principal

Care este procedura stabilirii paternității?

Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă (art. 47 alin. (5 ) Codul Familiei al RM). Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la serviciul stare civilă şi până la naşterea copilului (art.47 alin.(7) Codul Familiei al RM).

În cazurile când mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, dacă lipseşte un astfel de acord (art.47 alin.(6 ) Codul Familiei al RM).

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului (art. 48 Codul Familiei al RM).

Compartiment