Sari la conținutul principal

Care este procedura desfacerii căsătoriei pe cale administrativă?

În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Codul familiei, căsătoria poate înceta prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi.

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din același Cod, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

De asemenea, căsătoria poate fi desfăcută la organul de stare civilă la cererea unuia dintre soţi, dacă celălalt soţ:

  1. este supus unei măsuri de ocrotire judiciară;
  2. a fost declarat dispărut;
  3. a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.

Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile când există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul de stare civilă pentru soluţionarea problemei.

Potrivit art. 36 alin. (5) din Codul familiei, litigii care apar între soți referitor la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi pot fi soluţionate pe cale judecătorească și după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă.
Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Compartiment