Sari la conținutul principal

De ce nu este posibilă întocmirea certificatului noului-născut în oraș, dacă certificatul medical a fost eliberat de alt raion?

Deoarece art. 21 alin. (1) din Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă prevede că înregistrarea naşterii se face la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului.

Compartiment