Sari la conținutul principal

În ce condiții are loc eliberarea duplicatului de stare civilă a ascendenților cu rectificări?

În cazurile în care, în actele de stare civilă se atestă inexactităţi referitor la numele şi prenumele unei persoane, când acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic, rectificarea se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor. Modificările (completările și/sau rectificările) actelor de stare civilă se efectuează la serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului sau la Direcția generală stare civilă (str. Mihai Viteazul 11/1 et. II) în baza  cererii de rectificare (modificare și/sau completare) în temeiul actelor de stare civilă premărgătoare.

Operarea modificărilor în actele de stare civilă la cererea reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă, se permite numai în cazul în care procura autentificată în modul stabilit, va indica expres asupra modificării în privinţa căreia persoana reprezentată și-a exprimat acordul.

Compartiment