Sari la conținutul principal

Cum se face schimbul de nume, prenume?

Dreptul de a-şi schimba numele de familie şi/sau prenumele îl au cetăţenii Republicii Moldova care au atins vârsta de 16 ani. Schimbarea prenumelui copilului până la vârsta de 16 ani se soluţionează de către serviciul stare civilă pe baza cererii ambilor părinţi, conform art. 56 din Codul familiei, făcându-se rectificările corespunzătoare în actul de naştere al copilului (fără a se întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui). În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în consideraţie avizul autorităţii tutelare, ţinându-se cont, în exclusivitate, de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui copiilor cu vârsta între 16-18 ani se soluţionează la cererea copilului, solicitându-se şi acordul în scris al părinţilor acestora, cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant până la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui se depune la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Informații suplimentare privind activitatea/termenii sau tarifele serviciilor stare civilă teritoriale pot fi vizualizate pe pagina oficială a Agenției Servici Publice www.asp.gov.md.

Compartiment