Sari la conținutul principal

Cum se face solicitarea certificatelor de stare civilă din țările CSI?

Organele de stare civilă din Republica Moldova pot efectua, la cerere, interpelarea documentelor de stare civilă, precum și a duplicatelor  acestora din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), în baza Convenției cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk, la 22 ianuarie 1993.
Cererea privind solicitarea certificatului şi/sau a extrasului de pe actul de stare civilă întocmit în străinătate poate fi depusă la serviciul stare civilă teritorial unde își are domiciliul persoana interesată ori la DGSC cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1 (etajul II).
 Serviciile de întocmire şi expediere a interpelărilor se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

  1. titularului actului de stare civilă, în numele și interesul său;
  2. în cazul când titularul actului de stare civilă este decedat, declarat decedat sau dispărut - membrilor familiei sau persoanelor împuternicite prin procură de către aceștia, iar în lipsa membrilor familiei (dacă aceștia sunt decedați) - rudelor titularului actului;
  3. reprezentantului legal al minorului, al persoanei în privința căreia a fost dispusă aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
  4. reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă.

Întocmirea şi expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului şi/sau a extrasului de pe actul de stare civilă din străinătate se prestează în ziua adresării.

Compartiment