Sari la conținutul principal

Ce trebuie să fie indicat în procură, în scopul eliberării și ridicării actelor de stare civilă?

În cazul în care titularul actului de stare civilă nu se adresează personal la subdiviziunile competente de stare civilă, în vederea depunerii cererii de solicitare a documentelor de stare civilă, ci depune cererea prin intermediul reprezentantului împuternicit, atunci, la cererea în cauză, urmează a fi anexată procura autentificată notarial, prin care persoana, în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea, își va exprima voinţa expresă faţă de acțiunile pe care urmează să le întreprindă persoana care se împuterniceşte de către acesta, în textul procurii urmând să fie indicată următoarea formulare: „împuternicesc pe Numele Prenumele cu dreptul de a depune în numele meu la (denumirea subdiviziunii concrete a Agenției Servicii Publice) cererea privind solicitarea (denumirea concretă a documentului solicitat) și de a primi documentele respective...”

Astfel de procuri, în care la final, este inserată formularea standard „...acord reprezentantului meu dreptul de a depune orice tip de cerere cu toate rectificările, modificările, completările necesare și de ridicare a tuturor documentelor de stare civilă pe numele meu și a ascendenților/descendenților mei...”, nu sunt admisibile pentru încheierea categoriei date de acte juridice, și anume pentru solicitarea documentelor de stare civilă pe numele ascendenților/descendenților persoanelor reprezentate. Solicitarea şi eliberarea documentelor de stare civilă pe numele copiilor minori ai persoanei reprezentate prin procură sunt posibile, doar dacă aceste împuterniciri sunt expres prevăzute în procură. Procura care conţine împuterniciri de a acţiona doar în numele şi pentru persoana reprezentată nu constituie temei de a acţiona în interesul copiilor minori ai acestuia.

Compartiment