Sari la conținutul principal

În ce condiții se permite urgentarea înregistrării căsătoriei? Care sunt actele necesare, termenele, tarifele?

Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească,  şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul încheierii căsătoriei. În cazul încheierii căsătoriei într-un termen redus, viitorii soţi vor depune în acest sens o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării (pericol pentru viaţă, graviditate, naşterea copilului etc.) art. 35 alin.(2) din Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă. 
Termenele şi, corespunzător, tarifele-

  • 30z - 20 lei (taxa de stat),
  • 25z - 700 lei+20 lei( taxa de stat),
  • 15z - 2100 lei+20 lei(taxa de stat),
  • 5z - 3500 lei+20 lei (taxa de stat),
  • 24h - 5600 lei+20 lei(taxa de stat), conform Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.738 din 20.06.2008.
Compartiment