Sari la conținutul principal

Cum are loc desfacerea căsătoriei prin comun acord, în cazul în care sunt sau nu sunt implicați copii minori? Cum are loc desfacerea căsătoriei de către instranța de judecată? Care sunt actele necesare, termenele, tarifele?

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din Codul familiei, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Conform art. 44 alin. (4) din Legea menționată înregistrarea divorţului se realizează în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.

Termenele și tarifele pentru desfacerea căsătoriei sunt prevăzute în Nomenclatorul și tarifele la serviciile de stare civilă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 - 100 lei - 20 lei (taxa de stat) separat pentru fiecare din soţi.

În ceea ce privește desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească, actele necesare, termenele și tarifele vă recomandăm să vă adresați conform competenței la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Compartiment